Menü
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Medor Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.milesightshop.hu és a www.milesightsop.eu weboldalon (továbbiakban: Milesightshop Online áruház) keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden ügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Medor Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Akácfa u. 9/b.

Cégjegyzékszám: 15-09-062437

Adószám: 11248985-2-15

EU adószám: HU11248985

Weboldal címe: www.milesightshop.hu; www.milesightshop.eu 

Ügyfélszolgálat: medor@medor.hu

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden, a Szolgáltató által az EU területén nyújtott kereskedelmi szolgáltatásra. A Milesightshop Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

A Szolgáltató jelen szerződés szerint egységes feltételeket biztosít a szaküzletében, valamint a Milesightshop Online áruházban történő vásárlásokra, kivéve az online áruházakra vonatkozó mindenkori törvényi szabályozásokat.

2. REGISZTRÁCIÓ

A Milesightshop Online áruház és a milesightshop.hu; milesightshop.eu weboldal több eleme teljeskörűen a Milesightshop Online áruházban történő regisztráció és szerződéskötés után használható.

A regisztráció folyamán az adatok megadásával személyes Fiók jön létre. A megadott céges és személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályban lévő Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza.

A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megadásából és/vagy megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség és kötelezettség nem terheli.

A Milesightshop Online áruházban történő regisztráláshoz az Ügyfél által megadott e-mail cím jóváhagyása szükséges, az arra küldött levélben történő linkre való kattintással. A Szolgáltató ellenőrzi a Felek közötti szerződés meglétét, majd aktiválja a Fiókot, ami után az oldal teljeskörűen használhatóvá válik.

A regisztráció elvégzésével az Ügyfél hozzájárul az elektronikus számla befogadásához. Az elektronikus számlát a megrendelt áru átvételekor vagy kiszállításakor a Szolgáltató digitálisan aláírt, időbélyeggel ellátott PDF fájl formájában juttatja el az Ügyfél regisztrációjában megadott e-mail címre. Az Ügyfél a mindenkori jogszabályoknak megfelelően szabadon rendelkezhet az elektronikus számla befogadásáról, azaz megadhatja a befogadó elektronikus levelezési címét vagy áttérhet papír alapú számlára.

Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ügyfélszolgálat e-mail címére küldött elektronikus levél formájában. A Szolgáltató köteles mihamarabb elvégezni a regisztráció törlését, azonban az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a mindenkori jogszabályi kötelezettségek szerinti adatokat az azokban meghatározott ideig tárolni köteles. A regisztráció törlését követően az adatok visszaállítására nincs lehetőség.

3. MEGRENDELÉS

A Milesightshop Online áruházban történő vásárláskor az Ügyfél és a Szolgáltató között automatikusan Megrendelés jön létre, amely írásba foglalt elektronikus szerződésnek minősül. Ezeket a megrendelési szerződéseket a Szolgáltató elektronikusan tárolja, és annak létrejöttét követő legalább 3 évig őrzi.

A létrejött szerződés megerősítését az Ügyfél rendelés-visszaigazolásként kapja meg elektronikus levél formájában. A visszaigazolás tartalmazza az Ügyfél adatait, a megrendelt termékeket, azok árait, szállítási határidejét, valamint a megrendelés során megadott fizetési és szállítási adatokat.

A megrendelés és visszaigazolás során megadott szállítási határidők a kiszállítás vagy az áru lehetséges átvételi idejét adják meg. A határidők tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A megrendelt áruról a számla az áru kiszállítását követően jön létre. Elektronikus számlázásra nem feliratkozott Ügyfél esetén a számlát a csomaghoz mellékeljük, amennyiben a megrendelés folyamán a megjegyzés mezőben az Ügyfél erről másképp nem rendelkezik.

A megrendelendő áru adatait, tulajdonságait a Milesightshop Online áruház a termék oldalán, valamint a legtöbb termékhez rendelt adatlapon szerepelteti. A megadott adatok tájékoztató jellegűek, azok például a különböző szoftverváltozatok esetén eltérőek lehetnek. A pontos adatokról az Ügyfélszolgálatunk tud tájékoztatást adni.

A termék vételára az adott Ügyfél szerződése szerinti kedvezményekkel csökkentett ár. A vételáron felül további kedvezmény nem vehető igénybe. A vételár nem tartalmazza a kiszállítás vagy utánvétes fizetés esetén esetlegesen felmerülő költségeket.

A Milesightshop Online áruházban található termékek némelyike kizárólag a készlet erejéig kapható, vagy az ott látható ár a készlet erejéig érvényes, amiket a termék oldalán külön feltüntetünk.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a feltüntetett árak pontossága érdekében. A nyilvánvalóan téves (pl. termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő) vagy rendszerhiba miatt tévesen megjelenő árak esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, azonban felajánlja a helyes áron történő szállítást, aminek ismeretében az Ügyfél elállhat a vásárlástól.

A feltüntetett árak az üzleti tevékenység B2B jellegéből adódóan általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) nem tartalmazó nettó árak.

Termékmegrendelést kizárólag írásban – elektronikus levél formájában – vagy a Milesightshop Online áruházon keresztül tudunk elfogadni.

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Az Ügyfél a megrendelési folyamat során meghatározhatja a megrendelt áru kiszállításának módját. Nem raktárkészleten lévő termékek esetén az áru a Szolgáltatóhoz való beérkezés után lesz szállítható. Az Ügyfél – igénye szerint – kérhet teljes vagy részszállítást. Részszállítás esetén minden 2 munkanapos intervallumokban teljesíthető tétel külön megrendelésként kezelődik és automatikusan kiszállítjuk az árut a megadott szállítási címre.

Személyes átvételre nincs lehetőség!

Raktárkészleten lévő termék 2 munkanapi kiszállítását a munkanapokon 13:00 óráig beérkező rendelésekre vállaljuk. A 13:00 óra után beérkező rendelések automatikusan 3 munkanapi szállításba kerülnek. Adott Ügyféltől egy napon belül bejövő több rendelést a Szolgáltató saját hatáskörén belül összevonhatja és a továbbiakban egy csomagként kezelheti.

A Szolgáltató szerződött futárpartnere Magyarország területére általában 2 munkanapra történő kiszállítást vállal. A futárpartner szállítási idejét a Szolgáltató nem tudja befolyásolni, valamint a leszállított csomag állapotát a szállítás alatt nem tudja ellenőrizni, így ezekre felelősséget nem vállal.

Magyarország területén a kisméretű csomagok kiszállítása és az utánvétes fizetési mód igénybevétele ingyenes. Nagyméretű vagy raklapos csomagok, illetve nem Magyarországra történő kiszállítás esetén a célállomástól, valamint a csomag méretétől és súlyától függő kiszállítási díj kerül felszámításra.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a visszaigazolásban megadott határidők betartásáért. Késedelmes kiszállítás esetén a Szolgáltató mindent megtesz, hogy mihamarabb értesítse az Ügyfelet a várható késésről.

Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolásban megadott szállítási határidőhöz képest az árut 30 napnál nagyobb késéssel tudná csak szállítani, úgy az Ügyfél elállhat a megrendeléstől.

5. FIZETÉS

Az Ügyfél a Szolgáltatóval való megállapodás szerinti fizetési feltételeket kap, melyektől az Ügyfél a megrendelés során a megrendelési folyamat során feltüntetett fizetési feltételek szerint eltérhet.

A megrendelt áru kiszállítása a termékek és szolgáltatások ellenértékének kifizetése után lehetséges. Ez alól kivételt képeznek azon Ügyfelek, akik egyedi szerződés keretében utólagos fizetési módban állapodtak meg a Szolgáltatóval.

Készpénzes és utánvétes fizetési módok esetén az átvételkor helyben fizetendő a megrendelt áru.

Előreutalásos fizetési mód esetén a Szolgáltató előlegbekérőt állít ki, mely szerint az Ügyfél kifizetheti a megrendelt áru ellenértékét. Az áru az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követő 2 munkanapon belül kerül kiszállításra.

Bankkártyás fizetési mód választása esetén a Milesightshop Online áruház felületén megadott adatok szerinti bankkártya terhelődik meg a fizetendő összeggel. Bank által jóváhagyott tranzakció esetén az áru kiszállítható.

Utólagos fizetési mód – átutalás – esetén a Szolgáltató az Ügyféllel kötött egyedi szerződésében meghatározott feltételek szerinti számlát bocsát ki, melyet elektronikus számlaként vagy az áruhoz mellékelve küld ki az Ügyfél részére.

A kiszállított áru a Szolgáltató tulajdonát képezi az áru ellenértékének rendezéséig.

Ha az Ügyfélnek esedékességi időn túli számlatartozása van, a Szolgáltató felszólítja az Ügyfelet a tartozás rendezésére. Amennyiben az Ügyfél ennek 3 munkanapon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató átállíthatja az Ügyfelet utólagos fizetési módról előrefizetéses, bankkártyás, készpénzes vagy utánvétes fizetési módra, valamint tájékoztatja az Ügyfelet a tartozás külső cégen keresztüli vagy jogi úton történő behajtásáról. A Szolgáltató ezután minden jogi lépést megtehet a tartozás rendezésére, valamint ennek költségét az Ügyfélre terhelheti.

6. JÓTÁLLÁS

A Szolgáltató a forgalmazott termékekre azok ismertetőjében meghatározott időtartamú jótállást vállal, amely a mindenkori jogszabályokban meghatározott időtartamnál hosszabb is lehet.

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés,

- nem rendeltetésszerű használat,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás

okozta.

Az Ügyfél a jótállási igényét egy a Milesightshop Online áruház oldalán megtalálható “reklamációk” lapon kezdeményezheti, melyet szükséges az átadott termékhez mellékelni, ellenkező esetben a Szolgáltató a termék jótállási folyamatát nem tudja elkezdeni. A Szolgáltató a termékek javítását a Medor Kft. Szervizben (4400 Nyíregyháza, Akácfa u. 9/b.) végzi.

A Szolgáltató bizonyos termékkörökre azonnali cseregaranciát biztosít. Amennyiben a hibásnak mondott eszközről a bevizsgálás során bebizonyosodik annak működőképessége, a terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek kiszállítja és a cserélt eszközt kiszámlázza.

Cseregaranciás termékkörbe tartozó eszközökre a Szolgáltató előre cserét is vállalhat. Ebben az esetben az Ügyfél normál ügymenet szerint megrendeli és a Szolgáltató leszállítja a csereeszközt. Az Ügyfél 7 munkanapon belül a “reklamációs lapot” mellékelve visszajuttatja a Szolgáltatónak a hibás eszközt, feltüntetve a szállítólevél- vagy számlaszámot, melyen a csereeszköz szerepel, így a Szolgáltató jóváíró számlát készít a cserélt eszközről. Amennyiben az Ügyfél nem tünteti fel a szállítólevél- vagy számlaszámot, melyen a csereeszköz szerepel, a Szolgáltató automatikusan cseréli a visszajuttatott eszközt, és nem kerül kiállításra jóváíró számla.

A jótállás alá nem tartozó vagy jótállási időn túli eszközöket a Medor KftSzerviz átveszi és a “reklamáció” lapon feltüntetett feltételek szerint javítja.

7. VISSZAKÜLDÉS/ELÁLLÁSI JOG

Az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelt és megvásárolt termékek visszaküldésére és az elállási jog gyakorlására a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.

A Szolgáltató a Milesightshop Online áruházban vásárolt termékekre általánosságban 14 napos, az általános, belépőszintű termékcsoportjára 30 napos visszaküldési lehetőséget biztosít a további visszaküldési feltételek betartása mellett. Az itt érintett termékekről a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán érdeklődhet.

Az Ügyfél elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltatóhoz visszajuttatni, de legkésőbb a “reklamáció” közlésétől számított 14 napon belül meg kell érkezzen a Medor Kft telephelyére (4400 Nyíregyháza, Akácfa u. 9/b.).

Az Ügyfél kifejezetten lemond elállási jogáról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) pontja szerint különös tekintettel az alábbi esetekre:

- a termék egyedi gyártással készült vagy egyedi megrendelésű, nem raktárkészletről biztosított,

- a termék hibás és a jótállási feltételek szerint nem tartozik jótállás alá, azaz a hiba az ott felsorolt esetek valamelyike miatt következett be,

- a termék sérült vagy karcos állapotú,

- a termék összefirkált, felmatricázott vagy hiányos csomagolású

- a termék nem „reset”-elt állapotú (alapértelmezett jelszó és paraméterek visszaállítása nem történt meg)

Az egydarabos termék jóváírása az eredeti vásárlási, kiszámlázott áron történik, csoportos visszaküldés esetén a visszavételi ár egyedi elbírálás tárgyát képezi. A Szolgáltató köteles a visszavételi árat az áru Szolgáltatóhoz történő visszaérkezését követő 14 napon belül jóváírni. A Szolgáltató a jóváírást minden esetben átutalásos fizetési móddal végzi.

Elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Elállási jogon kívül eső esetekben a Szolgáltató jogosult a visszaküldött terméket az Ügyfél költségére visszajuttatni.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Milesightshop Online áruház felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Nyíregyháza, 2021. február 01.

A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató.